Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (ΤΝΜΣ) λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου στεγάζονται στους χώρους Κτίριο Κ14 (ισόγειο κτιρίου πρώην σχολής ΣΕΥΠ) και στο Κτίριο Κ16 (2ος όροφος εργαστηρίων υπολογιστών τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) που του έχουν παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.

Ο χώρος εγκατάστασης του ανήκει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ενώ υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο και το λογότυπο του Εργαστηρίου.

Για επικοινωνία με το Εργαστήριο AISE μπορείτε να απευθύνεστε:

Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISΕ-lab)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ηράκλειο, Κρήτης 71305

e-mail: aise@cs.hmu.gr
Τηλ: +30 – 2810379706
Fax: +30 – 2810379749[:]