Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE-Lab) επικεντρώνονται στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα κι ανάπτυξη (R&D) σε τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού, από την οπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Συστημάτων. Τα μέλη του εργαστηρίου δραστηριοποιούνται ερευνητικά στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

  1. Τεχνητή Νοημοσύνη
  2. Ενσωματωμένα Συστήματα
  3. Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  4. Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού
  5. Ιατρική Πληροφορική
  6. Τεχνολογία Διαδικτύου

AI