Η δραστηριοποίηση του Εργαστηρίου AISE στην περιοχή αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων που μπορούν να βρουν χρήση στην ιατρική. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων και συστημάτων βασισμένων στη γνώση που μπορούν να συνδράμουν τους γιατρούς στη λήψη αποφάσεων. Εξίσου μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη συστημάτων μάθησης, όπως τα συστήματα επαγωγικής μάθησης, τα οποία είναι σε θέση να παράγουν νέα ιατρική γνώση από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών που έχουν ήδη επιτυχώς αντιμετωπιστεί.

Στις εν δυνάμει συνεργασίες του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται η ερευνητική σύνδεσή του με Πανεπιστήμια όπως η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.