Τα μέλη και οι συνεργάτες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν 8 τακτικά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), X1 συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ και ερευνητές, Χ2 συνεργαζόμενους μηχανικούς λογισμικού και μηχανικούς συστημάτων, 2 υποψήφιους διδάκτορες, Χ3 μεταπτυχιακούς φοιτητές και Χ4 προπτυχιακούς φοιτητές, όπως φαίνεται παρακάτω.

Διευθυντής του εργαστηρίου

 • Μαρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, (mmarak@cs.hmu.gr), (CV), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ.

Μέλη βασικής ερευνητικής ομάδας

 • Αϊβαλής Κωνσταντίνος, Λέκτορας, (costis@hmu.gr), (CV) , Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ.

 – Web Analytics, Μεγάλα δεδομένα, ηλεκτρονικό εμπόριο και γλώσσες προγραμματισμού.

 • Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, (kostas@cs.hmu.gr),  (CV), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ.

                    – Διαδικτυακή μάθηση και υπηρεσίες.

 • Βιδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, (nv@hmu.gr), (CV), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ.

– Developing games to demonstrate and conduct research, Play testing research, Inclusive design, Μάθηση βασισμένη σε παίγνια, Σοβαρά παίγνια, Πολυτροπική ανίχνευση και φυσικής διεπαφές χρήστη. Εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και οικοσυστήματα.

 • Γραμματικάκης Μιλτιάδης, Καθηγητής, (mdgramma@cs.hmu.gr), (CV), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ.

– Συστήματα και δίκτυα σε τσιπς, EDA εργαλεία. Κατανεμημένα και ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου στις μεταφορές και στην υγεία. Διάγνωση και ασφάλεια στη Μηχανική αυτοκινήτων. Προσομοίωση και μοντελοποίηση. Απόδοση και αξιοπιστία συστημάτων. Κατανάλωση ενέργειαας.

 • Καλογεράκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής (mixalis@cs.hmu.gr), (CV), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ.

– Μηχανική ευχρηστίας, αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής, μέθοδοι ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού, και μετάδοση κυμάτων.

 • Μαρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής (mmarak@cs.hmu.gr), (CV), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ.

– Τεχνητή Νοημοσύνη: Λογικός προγραμματισμός, συστήματα γνώσης – έμπειρα συστήματα, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, μηχανική μάθηση (στατιστική και σχεσιακή μάθηση), σημασιολογικός ιστός, αυτοματοποίηση ανάπτυξης λογισμικού.

 • Παπαδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, (npapadak@cs.hmu.gr), (CV), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ.

– Αναπαράσταση γνώσης και συλλογισμός σε χρονικές βάσεις δεδομένων, τυπικές μέθοδοι, σημασιολογικός ιστός, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, κατανεμημένοι αλγόριθμοι.

 • Ξεζωνάκης Ιωάννης, Καθηγητής, (xezonakis@hmu.gr), (CV), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ.

                    – Προγραμματισμός και αλγόριθμοι

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές

 • Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, (mkalogian@hotmail.com), (CV), Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • Κονδυλάκης Χαρίδημος, ερευνητής,  (kondylak@ics.forth.gr), (CV), Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ.
 • Κουρούμπαλη Αγγελίνα, ερευνήτρια, (kouroub@ics.forth.gr), (CV), Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ.

Συνεργαζόμενοι Mηχανικοί Λογισμικού και Μηχανικοί Συστημάτων 

 • Ζερβουδακης Στέφανος, ( stezer95@gmail.com), (CV).
 • Παπαγρηγορίου Αντώνης, Μηχανικός Λογισμικού, (apapa@forthnet.gr), (CV).
 • Παπαθεοδώρου Νίκος, (ntpapatheodorou@gmail.com), (CV).
 • Πιπεράκη Βούλα, Μηχανικός Λογισμικού,  (vpiperaki@gmail.com), (CV ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΜΕΠΑ.
 • Τζαγκαράκης Χαράλαμπος, Mηχανικός Συστημάτων, (hatzagarak@cs.teicrete.gr), (CV).

Υποψήφιοι  Διδάκτορες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Πρώην Συνεργάτες

 • Γιαννούλης Μιχάλης, Μηχανικός Λογισμικού.
 • Καββαδίας Σταμάτης, Ερευνητής.
 • Κουνάλη Χαρά, Μηχανικός Λογισμικού.
 • Μπριτζολάκης Αλέξανδρος, Μηχανικός Λογισμικού (CV).
 • Νταλλαρής Ευστράτιος, Μηχανικός Λογισμικού.
 • Πετράκης Πολύδωρος, Μηχανικός Λογισμικού.
 • Ποτηράκης Αντώνης, Μηχανικός Συστημάτων.
 • Σταθάκη Αφροδίτη, Μηχανικός Λογισμικού.
 • Τσάμης Γεώργιος, Μηχανικός Λογισμικού.
 • Φραγκάκη Ιωάννα, Μηχανικός Λογισμικού.
 • Χατζάκης Ηλίας, Λέκτορας, (hatzakis@cs.hmu.gr), (CV), Τμήμα Γεωπονίας, ΕΛΜΕΠΑ.